Hjem - Lions Vejen

Menu

Lions mod Misbrug

Lions Vejen -  Nej til misbrug

Flere Lionsklubber i Danmark har i de senere år været aktive omkring en misbrugsforebyggende aktivitet: "Du vælger selv". Det er et holdningsbearbejdende projekt for 6.-10. klasser i folkeskolen om misbrug af alkohol, narkotiske stoffer af forskellig art og deres virkning på mennesker.

Projektet er udviklet af skolelederne Bo Stampe Rasmussen og Mogens Kragh Andersen. Det gennemføres på lokale skoler i et samarbejde mellem Lionsklubben, skolernes ledelse, lærerne, SSP og de to projektudviklere.

Projektet består af 5 "værksteder", som illustrerer en misbrugers hverdag. Værkstederne er "skadestue", "politistation", "diskotek", "festen" og "socialt værksted". Værkstederne er bemandet med "figuranter", d.v.s. gæstelærere fra politi, sygeplejeskoler og seminarier, som levendegør scenariet.

Eleverne føres gennem værkstederne, og bliver undervejs direkte involveret. Oplevelserne bliver efterfølgende bearbejdet af klasselæreren. Samme aften, som projektet er afviklet i dagtimerne inviteres forældrene til forevisning af værkstederne og efterfølgende debat om misbrug.

Lions Vejen besluttede i begyndelsen af 2003, at vi ville forsøge at få projektet gennemført i Vejen Kommune. Efter indledende møder med SSP og skolelederne blev der givet grønt lys for projektet, og en arbejdsgruppe blev nedsat og arbejdsopgaver fordelt. Det blev aftalt, at projektet skulle afvikles i uge 47 på Lindetorvet i Vejen.

Vi traf flere "lokale" beslutninger undervejs i forhold til det oprindelige projekt. Vi valgte alene at fokusere på 7.-8. klasser ud fra et lærerønske om, at 6. klasser var for umodne. Og vi fravalgte 9.-10. klasser af økonomiske årsager. Lindetorvet blev valgt fordi det var centralt for alle samt at det sparede os for mange ressourcer. Lokale "figuranter" blev valgt af praktiske grunde samt at nogle af "figuranterne" relaterede til miljøerne i værkstederne.

Den 11. nov. afholdtes instruktionsdag for "figuranter" og klasselærere, hvorefter alt var klar til elevernes ankomst den 18. og 19. nov., hvor temadagene blev afholdt efter planen. De to aftener var forældrene inviteret til orienterings- og debataften.

Ca. 350 elever og 230 forældre har deltaget i arrangementet.


I april 2008 gentog vi arrangementet fra 2003 og 2005.
Arrangementet blev afviklet i 10. klassecentret på Bakkely Skole, og flere af figuranterne fra 2003 og 2005 var også med denne gang. Værkstederne var de samme.

Denne gang deltog ca. 500 elever og knap 400 forældre.

Tilbagemeldinger fra lærere, elever og forældre har været meget positive.

Kontaktpersonen er:
Ole Back. Allegade 3 A, 6600  Vejen, Tlf. 7536 0935, mail: oleback ved mail prik dk

Følg Lions